All Ears Groningen

De studententijd is een tijd van grote veranderingen. Een tijd waarin je als student aanloopt tegen levensvragen. Een tijd waarin je een basis legt voor de rest van je leven. Helaas is hier soms te weinig ruimte voor. Veel studenten gaan in een hoog tempo door hun studententijd. De druk om de studie nominaal af te ronden lijkt immers groter dan ooit. Het is begrijpelijk dat studenten steeds vaker vastlopen en de draad kwijt raken. Soms met vervelende gevolgen voor de gezondheid en de studie.

For most students the years at university is a period in which major changes take place, a time when they are confronted with existential questions, a formative time in their lives. But sometimes they hardly get an opportunity to really come to grips with it: many students rush through their courses because of the pressure to graduate with a minimum of delay. It is understandable that students get stuck and feel they are floundering, sometimes leading to unpleasant consequences for their health and their studies.

Als student kun je met psychische klachten die effect hebben op je studie, terecht bij de psychologen van het Studenten Service Centrum. Je kunt als student ook met vragen en problemen zitten die geen psychologische behandeling vereisen maar begrip en een luisterend oor. In deze gevallen kan het al enorm helpen om gewoon even je verhaal aan iemand te vertellen die niet in je eigen cirkel zit. Bijvoorbeeld aan een studentenwerker van ‘All Ears’.

Students who suffer from psychological complaints affecting their studies can consult a psychologist at the SSC. You may also find yourself struggling with questions that require understanding and a ‘listening ear’ rather than psychological treatment. In these cases it can be a great help just to be able to tell your story to someone outside your own circle, e.g. to an ‘All Ears’ student worker.

Een studentenwerker van ‘All Ears’ is zelf geen student, maar heeft vanuit zijn of haar achtergrond wel veel contact met studenten. Een studentwerker is daardoor bekend met de moeilijkheden die ‘student zijn’ met zich mee kan brengen. Een gesprek is laagdrempelig en vrijblijvend, je kunt zonder afspraak binnen lopen bij een van onze studentenwerkers. Alles wat je zegt tegen de studentenwerker blijft volledig vertrouwelijk.

‘All Ears’ student workers are not students themselves, but they are in close contact with students through their professional or personal background. Hence, a student worker has an intimate knowledge of the kind of problems ‘being a student’ entails. A talk with one of our student workers is low-threshold and without obligation, so you can drop by anytime without an appointment. Everything you discuss with them remains completely confidential.